AZS Politechnika ma nową radę nadzorczą


Zgromadzenie akcjonariuszy AZS Politechniki Warszawskiej S.A. powołało nową radę nadzorczą, której przewodniczącym został profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski.


W skład nowej rady nadzorczej weszli także: Krzysztof Dziedzic, Maciej Gierej i Jarosław Popiołek. - Wierzę, że nowa rada nadzorcza pozwoli naszemu klubowi postawić kolejny krok w rozwoju - powiedziała prezes AZS Politechniki Warszawskiej S.A. - Jolanta Dolecka. - Jednocześnie chciałam serdecznie podziękować członkom poprzedniego składu rady. Ich wkład w pracę nad rozwojem klubu jest naprawdę duży - dodała.

Prezes Jolanta Dolecka bardzo ciepło wypowiedziała się o nowym przewodniczącym rady nadzorczej - profesorze Krzysztofie Janie Kurzydłowskim. - To wybitna postać w świecie nauki, która kocha sport - stwierdziła. - Profesor Kurzydłowski, co doskonale pamiętam, sam kiedyś był zawodnikiem. Reprezentował AZS Politechnikę Warszawską w koszykówce. Siatkówka jednak też nie jest mu obca. Jestem pewna, że dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom pomoże naszemu klubowi osiągnąć sukces - zakończyła.


Fot. Tomasz Adamaszek