ONICO JW Construction MB Motors PLUS ONICO Dworzec Online ONICO Damons Sportowa Warszawa Global Express Robico iTaxi Tramwaje Warszawskie
ONICO ONICO ONICO MB Motors PLUS PLUS Port Praski FIVB Global Express Robico iTaxi Tramwaje Warszawskie Polonus Damons

AZS Politechnika ma nową radę nadzorczą


Zgromadzenie akcjonariuszy AZS Politechniki Warszawskiej S.A. powołało nową radę nadzorczą, której przewodniczącym został profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski.


W skład nowej rady nadzorczej weszli także: Krzysztof Dziedzic, Maciej Gierej i Jarosław Popiołek. - Wierzę, że nowa rada nadzorcza pozwoli naszemu klubowi postawić kolejny krok w rozwoju - powiedziała prezes AZS Politechniki Warszawskiej S.A. - Jolanta Dolecka. - Jednocześnie chciałam serdecznie podziękować członkom poprzedniego składu rady. Ich wkład w pracę nad rozwojem klubu jest naprawdę duży - dodała.

Prezes Jolanta Dolecka bardzo ciepło wypowiedziała się o nowym przewodniczącym rady nadzorczej - profesorze Krzysztofie Janie Kurzydłowskim. - To wybitna postać w świecie nauki, która kocha sport - stwierdziła. - Profesor Kurzydłowski, co doskonale pamiętam, sam kiedyś był zawodnikiem. Reprezentował AZS Politechnikę Warszawską w koszykówce. Siatkówka jednak też nie jest mu obca. Jestem pewna, że dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom pomoże naszemu klubowi osiągnąć sukces - zakończyła.


Fot. Tomasz Adamaszek