NZOZ IZI-MED wciąż z Inżynierami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IZI-MED w dalszym ciągu będzie współpracować z AZS Politechniką Warszawską. Firma i klub podpisały nową umowę partnerską.

NZOZ IZI – MED s.c. Izabella Kwiecińska, Paweł Grabarczyk powstał w 2008 roku i od tego czasu z powodzeniem zajmuje się ratownictwem medycznym w pełnym zakresie, transportem sanitarnym i specjalistycznym w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie, profesjonalnymi szkoleniami medycznymi, zabezpieczeniem imprez masowych, kompleksową obsługą imprez sportowych i rekreacyjnych, koncertów, kongresów, konferencji.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowtonej IZI-MED rocznie obsługuje ponad 100 imprez, od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób. Dzięki temu z jego usług skorzystało już ponad 100 000 osób z Polski i całego świata. Powierzenie tej firmie kompleksowej opieki medycznej gwarantuje klientowi profesjonalne przygotowanie imprezy, podniesienie komfortu, a także wyklucza niebezpieczeństwo nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu osób uczestniczących w przedsięwzięciu. 


Fot.: www.azspw.com