ONICO sponsorem AZS Politechniki Warszawskiej

https://www.youtube.com/watch?v=EFRfTWMaUuk