ONICO JW Construction MB Motors PLUS ONICO Dworzec Online ONICO Damons Sportowa Warszawa Global Express Robico iTaxi Tramwaje Warszawskie
ONICO ONICO ONICO MB Motors PLUS PLUS Port Praski FIVB Global Express Robico iTaxi Tramwaje Warszawskie Polonus Damons

Profesor Kurzydłowski: „Wróciłem, bo chcę pomóc”


AZS Politechniki Warszawskiej S.A. ma nową radę nadzorczą. Jej przewodniczącym został wybitny polski fizyk i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski.


Profesor Kurzydłowski był już przewodniczącym rady nadzorczej AZS Politechniki Warszawskiej S.A. Stanowisko to objął w 2005 roku, ale ze względu na nominację na wiceministra edukacji i nauki po kilku miesiącach zrezygnował. Teraz wraca, chcąc wypracować warunki stabilnego finansowania klubu, co z kolei ma przełożyć się na wyniki sportowe drużyny.

Adrian Komorowski: Jakie cele stawia Pan przed sobą, obejmując nowe-stare stanowisko?


Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski:
Podstawowym celem jest wypracowanie warunków stabilnego finansowania klubu, który jest i powinien być powodem do dumy dla wszystkich absolwentów i przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Jest mi niezwykle przykro, że aktualnie klub ma tak poważne problemy finansowe, wbrew osiągnięciom sportowym, edukacyjnym i wychowawczym. W tej sytuacji, zdecydowałem się wnieść wkład w rozwój klubu na bazie moich doświadczeń i kontaktów wypracowanych w ciągu wielu lat działalności naukowej, gospodarczej i publicznej.

Jakie perspektywy ma przed sobą AZS Politechnika Warszawska?


Chciałbym powiedzieć, że świetlane, ale nie dlatego, że mam magiczną siłę przekonywania sponsorów. Optymizm opieram na wysokiej ofercie sportowej, organizacyjnej i widowiskowej klubu. Na mecze przychodzi wielu kibiców, którzy wracają do domu pozytywnie nastawieni do sportu i aktywnej rekreacji. Czego więcej można oczekiwać?

Jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca biznesu i sportu?


Sport dzisiaj to także biznes. Wzorcowa współpraca powinna opierać się na zdrowych relacjach sprawdzonych w biznesie. Należy jednocześnie pamiętać, że sport to także ważna część aktywności społecznej. Stąd zasady obowiązujące w relacjach biznesowych muszą w przypadku sportu uwzględniać wartości ogólniejszej natury.

Dlaczego biznes powinien wspierać sport?


Wszyscy powinniśmy wspierać sport. Powodów jest wiele i są one powszechnie znane - zdrowie, emocje, rywalizacja, piękne widowiska. Każdy powinien wspierać sport stosownie do swoich możliwości i dominanty działań. Biznes - organizacyjnie i finansowo.

Dziękuję za rozmowę.Fot. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju