Profesor Kurzydłowski: „Wróciłem, bo chcę pomóc”


AZS Politechniki Warszawskiej S.A. ma nową radę nadzorczą. Jej przewodniczącym został wybitny polski fizyk i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski.


Profesor Kurzydłowski był już przewodniczącym rady nadzorczej AZS Politechniki Warszawskiej S.A. Stanowisko to objął w 2005 roku, ale ze względu na nominację na wiceministra edukacji i nauki po kilku miesiącach zrezygnował. Teraz wraca, chcąc wypracować warunki stabilnego finansowania klubu, co z kolei ma przełożyć się na wyniki sportowe drużyny.

Adrian Komorowski: Jakie cele stawia Pan przed sobą, obejmując nowe-stare stanowisko?


Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski:
Podstawowym celem jest wypracowanie warunków stabilnego finansowania klubu, który jest i powinien być powodem do dumy dla wszystkich absolwentów i przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Jest mi niezwykle przykro, że aktualnie klub ma tak poważne problemy finansowe, wbrew osiągnięciom sportowym, edukacyjnym i wychowawczym. W tej sytuacji, zdecydowałem się wnieść wkład w rozwój klubu na bazie moich doświadczeń i kontaktów wypracowanych w ciągu wielu lat działalności naukowej, gospodarczej i publicznej.

Jakie perspektywy ma przed sobą AZS Politechnika Warszawska?


Chciałbym powiedzieć, że świetlane, ale nie dlatego, że mam magiczną siłę przekonywania sponsorów. Optymizm opieram na wysokiej ofercie sportowej, organizacyjnej i widowiskowej klubu. Na mecze przychodzi wielu kibiców, którzy wracają do domu pozytywnie nastawieni do sportu i aktywnej rekreacji. Czego więcej można oczekiwać?

Jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca biznesu i sportu?


Sport dzisiaj to także biznes. Wzorcowa współpraca powinna opierać się na zdrowych relacjach sprawdzonych w biznesie. Należy jednocześnie pamiętać, że sport to także ważna część aktywności społecznej. Stąd zasady obowiązujące w relacjach biznesowych muszą w przypadku sportu uwzględniać wartości ogólniejszej natury.

Dlaczego biznes powinien wspierać sport?


Wszyscy powinniśmy wspierać sport. Powodów jest wiele i są one powszechnie znane - zdrowie, emocje, rywalizacja, piękne widowiska. Każdy powinien wspierać sport stosownie do swoich możliwości i dominanty działań. Biznes - organizacyjnie i finansowo.

Dziękuję za rozmowę.Fot. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju