W derbach Mazowsza Politechnika...

https://www.youtube.com/watch?v=H--W3yKH3H0