Karta Kibica AZS Politechniki Warszawskiej

Wniosek o wydanie Karty Kibica AZS Politechniki Warszawskiej:
Wniosek – pobierz

Zgodza rodziców/prawnych opiekunów na wydanie Karty Kibica:
Zgodza rodziców – pobierz

Regulamin Systemu Karta Kibica AZS Politechniki Warszawskiej:
Regulamin – przeczytaj

Regulamin sprzedaży karnetów i biletów kodowanych na Karcie Kibica:
Regulamin – przeczytaj