Zarząd

Prezes zarządu: Jolanta Dolecka
Wiceprezes zarządu: Paweł Zagumny
Członek zarządu: Mariusz Wilkołaski

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Turczyn
Wiceprzewodniczący: Marcin Bańcerowski
Członek Rady Nadzorczej: Piotr Sokołowski