Indykpol AZS Olsztyn – ONICO AZS Politechnika Warszawska